Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

Quá táo trong tiếng anh là gì?

Quá táo trong tiếng anh là gì?

Đáp án: Apple

Phát âm: UK /ˈæp.əl/ – US /ˈæp.əl/

Định nghĩa: a round fruit with firm, white flesh and a green, red, or yellow skin (một trái cây tròn, chắc, thịt trắng và vỏ xanh, đỏ hoặc vàng)

Ví dụ: 

  • to peel an apple
  • an apple tree
  • apple pie/sauce

Có thể bạn quan tâm:
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
https://www.cplusplus.com/user/quanlykhachsanhttps://www.beatstars.com/top10uytin/abouthttps://myanimelist.net/profile/quanlykhachsanhttps://www.bonanza.com/users/50600084/profilehttps://www.question2answer.org/qa/user/quanlykhachsanhttps://www.rawpixel.com/quanlykhachsan/community-boardshttps://www.lifeofpix.com/photographers/quanlykhachsan/https://www.emoneyspace.com/quanlykhachsanhttps://pxhere.com/vi/photographer/3711969http://www.authorstream.com/quanlykhachsan/https://pantip.com/profile/6698045#topicshttps://gab.com/quanlykhachsanhttps://www.intensedebate.com/people/quanlykhachsanhttps://www.ultimate-guitar.com/u/quanlykhachsan.eduhttps://8tracks.com/quanlykhachsanhttps://lookbook.nu/quanlykhachsanhttps://www.metal-archives.com/users/quanlykhachsanhttps://seedandspark.com/user/quanlykhachsanhttps://cycling74.com/author/616d3b7b7c419c2f9f0a8053https://coderwall.com/quanlykhachsanhttps://www.myminifactory.com/users/quanlykhachsanhttps://qlkhachsan.blogspot.com/2021/10/5-mon-tri-viem-xoang-bo-duong-de-nau.htmlhttps://linkhay.com/link/4866688/cac-thuc-pham-nen-bo-sung-danh-cho-nguoi-huyet-ap-cao