Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

Hối hận trong tiếng Anh là gì?

Hối hận là một loại cảm xúc phiền não của một người khi họ gây ra lỗi lầm hoặc hối tiếc với những hành động sai trái mà họ đã làm trong quá khứ.

Hối hận trong tiếng Anh và một số từ ngữ liên quan

Hối hận trong tiếng Anh đọc là: regret, phiên âm là rɪˈgrɛt

Một số từ vựng liên quan đến tiếng anh

  • Regret /rɪˈgrɛt/: Hối hận
  • Sorrow /ˈsɒrəʊ/: Phiền muộn
  • Repent /ˈriːpənt/: Ăn năn
  • Apologize /əˈpɒləʤaɪz/: Xin lỗi
  • Penitent /ˈpɛnɪtənt/: Sám hối
  • Shamefaced /ˈʃeɪmfeɪst/: Xấu hổ
  • Self-reproachful /sɛlf-rɪˈprəʊʧfʊl/: Tự trách

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
https://www.safelinkchecker.com/site/topmoving.org
https://www.websiteperu.com/site/topmoving.org
https://seotools.asia/domain/topmoving.org
https://seoanalyzer.pro/fr/domain/topmoving.org
https://seoanalyzer.pro/domain/topmoving.org
https://www.anonymousite.com/search/topmoving
https://www.keyfora.com/site/topmoving.org
https://www.keyworddensitychecker.com/search/topmoving
https://www.linkedbd.com/site/topmoving.org
https://www.microlinkinc.com/search/topmoving
https://www.nichesblog.com/search/topmoving