Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

GIÀY CAO GÓT TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Trong tiếng anh, Giày cao gót được gọi và hiểu hơn giản là High Heels.

Trong phần này, chúng mình sẽ đi vào chi tiết của từ vựng High Heels bao gồm các thông tin về phát âm, nghĩa tiếng anh cũng như nghĩa tiếng việt của nó như sau:

  • High Heels (Danh từ): Giày cao gót
  • Phát âm: High Heels /ˌhaɪ ˈhiːlz/

Nghĩa tiếng việt: Giày cao gót là loại giày thường được phụ nữ mang có một miếng rất cao ở phía dưới nâng mu bàn chân lên cao hơn so với mặt đất.

Ví dụ:

  • Actually, all of your clothing should be comfortable, but sometimes there is a tendency to want to dress up in high heels or a tight collar and tie in order to impress your partner.
  • Trên thực tế, tất cả quần áo của bạn phải thoải mái, nhưng đôi khi có xu hướng muốn đi giày cao gót hoặc cổ áo chật và cà vạt để gây ấn tượng với đối tác của bạn.

Nghĩa tiếng anh từ vựng

Nghĩa tiếng việt từ vựng

Flip-flops

dép tông, dép xỏ ngón

Sandals

dép xăng đan, dép quai hậu

Slippers

dép đi trong nhà hoặc dép lê

Boots

giày cao cổ

Athletic shoes

giày thể thao nói chung

Heel

gót giày

Outsole

đế ngoài

Socklining

miếng lót giày

Xem thêm:

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb