Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

Quá Khứ Phân Từ Của Make là Gì?

Câu hỏi: Quá khứ phân từ của make là gì?

Trả lời: make – made – made

Những cụm động từ của make:

  • Make towards: đi theo hướng nhất định

Ví dụ: We made towards the centre. (Chúng tôi đi hướng đến trung tâm.)

  • Make out: giả vờ

Ví dụ: He made out that he was ill so that he didn‘t have to go to school. (Thằng bé giả vờ bị ốm để nó không phải đi học.)

  • Make out: tiến độ

Ví dụ: How are your children making out at the new school? (Tiến độ hc tp ca lũ tr nhà bn như thế nào trường hc mi?)

  • Make up: trang điểm

Ví dụ: She went to the bathroom to make her face up. (Cô ta đến nhà tm để trang đim.)

  • Make with: đưa cho ai (bắt buộc)

Ví dụ: Make with the money you owe me. (Đưa s tin bn n tôi ra đây.)

  • Make for: đưa ra kết quả hay tình huống

Ví dụ: The low quality of the service made for a lot of dissatisfaction. (Cht lượng phc v thp gây ra nhiu s không hài lòng.)

  • Make up for: bồi thường

Ví dụ: I sent her a present to try to make up for my rude behaviors. (Tôi gi cho cô y mt món quà để c gng bi thường cho nhng hành động khiếm nhã ca tôi.)

  • Make do with: miễn cưỡng chấp nhận điều gì đó vì không có sự thay thế

Ví dụ: There‘s no coffee, so we’ll have to make do with tea. (Không có cà phê nên chúng tôi s tm dùng trà để thay thế.)

  • Make off with: ăn trộm

Ví dụ: Thieves made off with over a million dollars in the bank. (Nhng tên trm đã ăn trm hơn mt triu đô ngân hàng.)

Xem thêm: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat

Hôm nay chúng tôi đã cung cấp đến bạn chủ đề “Quá khứ phân từ của make là gì?”

Hãy cùng theo dõi website Hvbet128bbs để có thể cập nhật được những thông tin hữu ích nhất nhé!