Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

Chuồn Chuồn Tiếng Anh là Gì?

Câu hỏi: Chuồn chuồn tiếng anh là gì?

Trả lời: dragonfly

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến côn trùng

 • Fly /flai/: con ruồi
 • Butterfly /’bʌtǝflai/: con bướm
 • Bee /bi:/: con ong
 • Bumblebee /’bʌmbl,bi:/: ong nghệ
 • Flea /fli:/: bọ chét
 • Wasp /wɔsp/: ong bắp cày
 • Cockroach /’kɔkroutʃ/: con gián
 • Grasshopper /’gra:s,hɔpǝ/: châu chấu
 • Mosquito /,mǝs’ki:tou/: con muỗi
 • Worm /’wɜrm/: con sâu
 • Horse-fly /’hɔ:s,flai/: con mòng
 • Termite /’tǝ:mait/: con mối
 • Cricket /’krikit/: con dế
 • Cicada /si’ka :dǝ/: ve sầu
 • Leaf-miner /,li:f’mainǝ/: sâu ăn lá
 • Louse /laos/: con rận
 • Beetle /’bi:tl/: bọ cánh cứng

https://repo.getmonero.org/top10totnhat

https://www.webwiki.com/top10totnhat.net

https://subrion.org/profile/top10totnhat/

 

http://f319.com/members/top10totnhat.755111/

https://www.mobafire.com/profile/top10totnhat-1008017/bio?profilepage

https://dev.funkwhale.audio/top10totnhat

 

https://spacesimcentral.com/community/profile/top10totnhat/

https://kustomcoachwerks.com/Forums/users/top10totnhat/

https://top10totnhat.livejournal.com/profile

 

https://v4.phpfox.com/top10totnhat

https://www.newworldtube.com/user/top10totnhat

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/top10totnhat/

 

http://users.atw.hu/clancsc/index.php?action=profile;u=113394

https://digg.com/referral/a8a48f4e5bde2313914551a739e51363

https://profootball.ua/profile/top10totnhat

 

https://comandosupremo.com/forums/index.php?members/top10totnhat.3043/

https://www.blurb.com/user/top10totnhat?profile_preview=true