Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

10 từ vựng toeic mỗi ngày

 1. hospital (n.) : bệnh viện
  /ˈhɒspɪt(ə)l/
 2. admit (v.) : thừa nhận, cho vào
  /ədˈmɪt/
 3. authorize (v.) : uỷ quyền, cho phép, cho quyền
  /´ɔ:θə¸raiz/
 4. designate (v.) : chỉ rõ, định rõ
  /’dezignit/
 5. escort (n.ph.) : người hộ tống
  /’esko:t/
 6. identify (v.) : nhận diện, nhận biết, xác định
  /aɪˈdentɪfaɪ/
 7. mission (n.) : sứ mệnh, nhiệm vụ
  /ˈmɪʃən/
 8. permit (v.) : cho phép
  /pəˈmɪt/
 9. pertinent (adj.) : thích hợp, thích đáng, có liên quan
  /’pɔ:tinənt/
 10. procedure (n.) : thủ tục, các bước tiến hành
  /prəˈsidʒər/

Xem thêm: https://www.linkedin.com/in/%C4%91%C3%A0n%E1%BA%B5ngreview/https://sites.google.com/view/danangreview2https://www.youtube.com/channel/UC6-tJpQwvX9e0NRMDzECvaAhttps://www.diigo.com/user/danangreview1https://www.plurk.com/danangreviewhttps://www.instapaper.com/p/danangreviewhttps://www.librarything.com/profile/danangreviewhttps://linkhay.com/u/danangreview1https://www.folkd.com/user/danangreview1https://tapas.io/danangreviewvnhttps://www.wishlistr.com/profile/https://www.trepup.com/danangreviewhttps://www.vietnamta.vn/danangreviewhttps://500px.com/p/danangreviewvn?view=photoshttps://docs.microsoft.com/en-us/users/danangreview/https://en.gravatar.com/danangreview1https://www.blogger.com/profile/06175276321210258387https://www.deviantart.com/danangreviewhttps://soundcloud.com/danangreview1https://www.behance.net/danangreview1https://www.goodreads.com/user/show/141578221-reviewhttps://myspace.com/danangreview1https://linktr.ee/danangreviewhttps://www.quora.com/profile/%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-Review-1https://gitlab.com/danangreview.vnhttps://www.patreon.com/user/creatorshttps://knowyourmeme.com/users/da-n%E1%BA%B5ng-reviewhttps://about.me/danngreviewhttps://www.mixcloud.com/danangreview/https://forums.asp.net/members/danangreview.aspxhttps://www.reverbnation.com/danangreview1https://danangreview.gumroad.com/https://hub.docker.com/u/danangreviewhttps://dreamtag.academia.edu/danangreviewĐà Nẵng review Profile Page|Autodesk Online Galleryhttps://fliphtml5.com/homepage/alckthttps://www.spreaker.com/user/15435406https://letterboxd.com/danangreview/https://hubpages.com/@danangreview1https://pastebin.com/u/danangreviewhttps://www.thingiverse.com/danangreview/designshttps://visual.ly/users/danangreview1/portfoliohttps://ko-fi.com/dnreviewhttps://wakelet.com/@danangreviewhttps://www.podomatic.com/podcasts/danangreview-vnhttps://ch.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/24316730?s_tid=gn_commhttps://danangreviewvn.contently.com/https://devpost.com/danangreview-vnhttps://gfycat.com/@danangreviewhttps://www.magcloud.com/user/danangreview1https://pubhtml5.com/homepage/ladahttps://ask.fm/danangreviewvnhttps://www.creativelive.com/student/danangreivewhttps://www.bizcommunity.com/EditProfile.aspxhttps://www.bitchute.com/channel/Ak7XgpY1jJNN/https://muckrack.com/danangreview1https://www.cplusplus.com/user/danangreview1/https://www.beatstars.com/danangreview/feedhttps://myanimelist.net/profile/danangreview1https://www.bonanza.com/users/50566496/profile

https://www.rawpixel.com/danangreview/community-boardshttps://www.lifeofpix.com/photographers/da-nang-review/https://www.emoneyspace.com/danangreviewhttps://pxhere.com/en/photographer/3710137http://www.authorstream.com/danangreview1/https://www.intensedebate.com/people/dnreviewhttps://www.ultimate-guitar.com/u/danangreview.vnhttps://8tracks.com/da-n-ng-reviewhttps://lookbook.nu/dnreviewhttps://cycling74.com/author/616929767c419c2f9f0a7abfdanangreview’s profile | danangreview (coderwall.com)https://www.myminifactory.com/users/danangreviewhttps://www.pozible.com/profile/danangreviewhttps://www.hulkshare.com/danangreviewhttps://os.mbed.com/users/danangreview/https://hypothes.is/users/danangreviewhttps://triberr.com/danangreviewhttps://www.free-ebooks.net/my-profilehttps://www.weddingbee.com/members/danangreview/https://www.hikingproject.com/user/201250344/danang-reviewhttps://my.desktopnexus.com/danangreview/https://www.bakespace.com/members/profile/danangreview/1371618/https://www.sqlservercentral.com/forums/user/danangreviewhttps://player.me/danangreview/abouthttps://findery.com/danangreviewhttps://www.debate.org/danangreview/https://guides.co/p/danangreviewhttps://bibliocrunch.com/profile/danangreview/
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb