Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh

Nhiều người khi học tiếng Anh thường thấy rằng động từ khiếm khuyết thường rắc rối, đặc biệt là trong những trường hợp đặc biệt. Đây là những hướng dẫn cơ bản về một số động từ khiếm khuyết kèm ví dụ:

Can

Can được sử dụng theo ba cách. Nó được sử dụng để chỉ ra rằng một cái gì đó là có thể:
VD: You can come to the party if you want.
(Bạn có thể đến bữa tiệc nếu bạn muốn)
Can cũng được sữ dụng nhằm đưa ra một khả năng
VD: I can speak English.
cac dong tu khiem khuyet

Should / ought to

Đưa ra lời khuyên và nói về một nghĩa vụ sử dụng nên và nên làm.
VD:
I think you should be more careful about what you eat.
(Tôi nghĩ bạn nên cẩn thận hơn với những gì bạn ăn)
I ought to cut the grass while it’s sunny.
(Tôi nên đi cắt cỏ khi trời nắng đẹp)

Must / have to

“Must” và “have to” cả hai từ mạnh mẽ và có một ý nghĩa tương tự. Đây là sự khác biệt trong sử dụng:
Must thể hiện nghĩa vụ (điều mà chúng tôi không có lựa chọn nào khác). Nó thường đề cập đến một nghĩa vụ cá nhân – một cái gì đó chúng tôi quyết định.
VD: I must remember to call my sister tonight.
(Tôi phải nhớ gọi chị tôi tối nay)
Have to là một nghĩa vụ, nhưng đó là một nghĩa vụ xuất phát từ người khác, mà chúng ta phải tuân theo.
VD: I have to return these books to the library. They are due back today.
(Tôi phải trả những quyển sách này lại cho thư viện. Trả lại chúng vào ngày hôm nay)