Bạn đang có ý định học tiếng Hoa nhưng không biết học ở đâu trung tâm tiếng trung ( 6/1 top 5 ) tốt? Hãy cùng khám phá top 5 trung tâm được nhiều người lựa chọn nhất tại TP ...

10 cụm từ tiếng anh hay nhất phần 2

cụm tù tiếng anh hay nhất

Tiếp nối của 10 cụm từ tiếng anh hay nhất phần 1, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến bạn 10 cụm từ tiếng anh hay phần 2 rất hữu ích được dùng nhiều trong văn nói và văn viết, mời bạn cùng mình tìm hiểu những cụm từ này nhé!

cụm từ tiếng anh hay

10 cụm từ tiếng anh hay trong văn nói và văn viết

  1. In regard to: có liên quan đến _ (In regard to selecting a location for the conference, I think the Convention Center is better than the Mayfield Hotel)
  2. Insist on: khăng khăng, nhất định đòi hỏi _ (We insist on the highest standards of cleanliness in the production line)
  3. Look forward to: trông đợi, mong đợi _ (You can look forward to a significant profit by saving from as little as $100 a month)
  4. Look up to: ngưỡng mộ, kính trọng _ (Today even 16 – year – old boys on street corners look up to those who attend university)
  5. Make a suggestion: đưa ra gợi ý, đưa ra đề xuất _ (She made a suggestion that we go to the new restaurant on Lổng street)
  6. Make sure: đảm bảo, chắc chắn _ (Make sure both surfaces are free from dust and grit)
  7. Meet a deadline: hoàn thành đúng thời hạn _ (The company recently has been regrouping after it failed to meet a deadline to provide service early this year)
  8. On the basis of: trên cơ sở _ (On the basis of test validate, the results will be helpful to the design optimazation of the car bumper structure)
  9. Set a goal: Đặt mục tiêu _ (I set a goal to go for studying abroad when I started my high school)
  10. Take into consideration: cân nhắc, suy xét _ (The study provides useful information that the teachers should take into consideration when implementing into classes)

Có thể bạn quan tâm: 10 cụm từ tiếng anh hay nhất phần 1

> Xem thêm: